oversigt

        områder

        trofæer

        kontakt

        Revir

                                                                                   HN-Jagt

Hans Nielsen
Birkevej 31 c
9620 Aalestrup. DK.

TLF: 0045-98 64 21 51.

BIL: 0045-24 63 24 51.


e-mail. hnjagt@hnjagt.dk